AKO ELIMINOVAŤ BOLESTI CHRBTA


Vrátková teória bolesti, sa opiera o poznanie, že mechanizmus bolesti otvára alebo zatvára „vrátka“ aby tak kontroloval bolestivé podnety prenášané do mozgu na intepretáciu.Tento mechanizmus ovlyvňujú aj určité psychologické procesy. Napríklad vaša osobná reakcia pri výskyte bolesti môže ovplyvniť či budete alebo nebudete cítiť bolesť a v akej miere. Pri strese alebo znepokojení prah bolesti klesá a vy môžete bolesť vnímať intenzívnejšie. Je mnoho spôsobov ako „vrátka“ zatvoriť a zablokovať niektoré bolestivé podnety tak aby sa nedostali do mozgu.Medzi dve najpoužívanejšie fyzikálne terapie patria:
 masáž zad
TRAKCIA
Pri tejto metóde sa používajú rôzne mechanické spôsoby na naťahovanie chrbtového svalstva a väziva s cieľom uvoľniť tlak na medzistavcové platničky a nervy.
MASÁŽ, TEPLO a CHLAD
Všetky tieto tri spôsoby sú založené na kožnej stimulácii, na blokovaní tokov vnemov bolestí do organizmu a tiež na stimulácii produkcie endorfínov.
 
DOPLNKOVÉ METÓDY
REFLEXOLÓGIA
Je založená na myšlienke, že na rukách a nohách máme reflexné zóny, ktoré sú nervami spojené so žľazami s vnútorným vylučovaním, orgánmi a ostatnými štruktúrami tela.
ROLFING
Rolfing je súbor pohybovej aktivity tela, princípom je pôsobenie tlakom na mäkké tkanivá za účelom správneho vyrovnania tela. Tlakom palca, prsta alebo lakťa na určité časti tela dosiahneme uvoľnenie bolesti a podporíme hojivý proces a relaxáciu.
FELDENKRAISOVÁ METÓDA
Táto metóda je komplexným systémom fyzikálnej prevýchovy, ktorý v konečnom dôsledku zlepšuje flexibilitu a vitalitu. Určité nesprávne osvojené návyky držania tela a vykonávania pohybov narušuje zdravé fungovanie nervového systému. Preto je dôležité tieto návyky identifikovať, odstrániť a osvojiť si správne.
 masážní koutek
Prevencia a samoliečenie prinášajú lepšie a trvalejšie výsledky než akékoľvek iné postupy na odstraňovanie bolestí. Dodržiavaním príslušných rád sa v mnohých prípadoch o chrbát môžete starať doma bez potreby celého komplexu drahého vybavenia a procedúr.