Tvorba vyskakovacích reklám je činnosť vedúca k neúspechu pre všetky strany

Snaha predstaviť svoj produkt čo najširšej verejnosti privádza inzerentom možnosť umiestniť na internetové stránky vyskakovacie reklamy. Sú síce netradičné, ale po nejakom čase začínajú byť pre užívateľov otravné.

reklamy

Propagácia výrobkov z každej strany
Zaujať množstvo zákazníkov, ktorí sú napojení na internet, sa táto vyskakujúca reklama snaží už takmer z každej strany, no dosahuje opačný efekt. Je otravná a kazí nám zážitok zo sledovania toho, čo nás na webe zaujíma. Ide o fejky marketingový ťah, ale zrejme nie veľmi úspešný. Rozoberieme si reklamy s názvom pop-ups.

Pop-ups
Týmto názvom sa označujú reklamy, pri ktorých vyskakujú okienka, otvárajúce ponuky alebo už rovno stránky, o ktoré užívateľ pri surfovaní nemá záujem. Po dlhšom čase sa intenzita tohto agresívneho spôsobu stáva pre ľudí nepríjemná a otravná, zákazník ju automaticky zruší a vôbec ponúkané stránky nenavštívi. Anketa, ktorá sa zameriavala práve na tieto reklamné ťahy ukázala, že až 50% ľudí, ktorí sa jej zúčastnilo, nikdy ani jednu z ponúkaných reklám nevyužilo. Práve naopak, snažia sa im vyhnúť. Mnohokrát totiž prichádza veľmi nevhod, v momente, keď je zákazník sústredený na niečo úplne odlišné.

webdesing

Slušní predajcovia to majú ťažké
Z odborného hľadiska je tento spôsob propagácie produktov všeobecne považovaný za najmenej efektívny a neúčinný. Google sa v roku 2017 rozhodol proti nim zakročiť a weby, ktoré tieto vyskakujúce reklamy využíva, penalizuje. Sťažnosti užívateľov smerujú hlavne k tomu, že im prekážajú, prichádzajú v nevhodný okamžik a zdajú sa im málo vierohodné. No dôležitým faktom je skutočnosť, že webové stránky, e-shopy a spoločnosti, ktorí využívajú svoj web na predaj nejakých produktov, majú záujem, aby sa prezentovali solídne a práve táto pop-ups je pre nich akousi nepriamou konkurenciou. Efekt, ktorý nakoniec dosiahnu je ten, že zákazníci po čase začnú ignorovať všetky typy reklám, teda nielen tie otravné, ale aj seriózne. Ľudia získavajú akýsi obranný reflex voči nim, ak sa slušný predajca snaží niečo ponúknuť v zľave, nereflektujeme na nich a okamžite ju zrušíme, čo je dôsledok toho, že sme vystavení týmto neserióznym ponukám pochybnej kvality a predajca tak dopláca na násilne podstrkované nekvalitné výrobky neznámych spoločností.