Vzdelávajte sa v technických odboroch a učte sa jazyky

V tomto krátkom článku sa uvádza niekoľko zásadných informácií, rád a skúseností aké zvoliť vzdelanie, aby sa človek dobre uplatnil na dnešnom trhu práce a aby svoje vzdelanie a hlavne potom schopnosti zúročil vo vyššej finančnej odmene.
 spolužáci v knihovně
§  Šanca získať prácu majú absolventi technických škôl dokonca až sedemkrát vyšší ako absolventi škôl humanitných. Môže za to ako samotné zameranie firiem na výrobu a priemysel, ale aj ohromný rozvoj informačných technológií, ktoré dnes riadia prakticky chod všetkých firiem a organizácií.
§  Na trhu práce tak vzniká ohromná potreba ľudí, ktorí sú schopní informačné systémy nielen vyvinúť a naprogramovať, ale zároveň riadiť a s týmito systémami pracovať.
učení matematiky
§  Už dnes chýba niekoľko desiatok tisíc IT špecialistov. Dôvodom je tiež vznik veľkého množstva IT centier, ktoré poskytujú IT služby alebo sa venujú samotnému vývoju technológií.
§  Okrem IT špecialistov zameraných od sietí na bezpečnosť, programovanie, dátovú analytiku až po umelú inteligenciu, sa potom o prácu nemusia báť ani absolventi odborov, ako je napríklad odbor stavebný, strojný či elektrotechnické inžinierstvo, projektový manažment, ekonómia alebo logistika a manažment dopravy.
§  Najvýhodnejšími a najčastejšími pozíciami sú finančný analytik, HR administrátor, logistík, účtovník, inžinier kvality, technológ, elektroinžinier, obchodník, nákupca, operátor v centre služieb či produktový manažér. Väčšina pozícií je teda skôr technická a takmer každá vyžaduje znalosť aspoň anglického jazyka.
učebna zeměpisu
§  Stále viac firiem kladie veľký dôraz aj na znalosť nemčiny. Na túto situáciu by preto mali začať rodičia pripravovať svoje deti už v ranom veku a samotní študenti by štúdium cudzích jazykov rozhodne nemali podceňovať. Treba povedať, že schopnosť dohovoriť sa cudzím jazykom sa obvykle pozitívne premietne aj na výplatnej páske.
§  Najvyššia ponúkaná mzda pre absolventov vysokých škôl technického zamerania sa v závislosti od regiónu pohybuje od jedného do jedného a pol tisíc Euro hrubého mesačne. Humanitne zameraný absolvent môže počítať so mzdou pod jeden tisíc Euro.
§  U jazykov dnes všeobecne platí poučka, kto dnes vie po anglicky a k tomu ešte ovláda ďalší svetový jazyk, získa prácu okamžite bez ohľadu na zameranie a aj jeho čerstvé vzdelanie so mzdou vyše ako tisíc Euro.